Calmcottage

120/10 สุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

เวลาทำการ
ขั้นตอนที่ 1
เลือกบริการ
ขั้นตอนที่ 2
เลือกวิธีชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 3
สำเร็จ
ซื้อดีล
 • ประคบสมุนไพรร้อน
  30 นาที
  300.00 บาท
  250.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากอาการ office syndrome หรือ บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย


 • Cottage Express massage (30 นาที)
  30 นาที
  400.00 บาท
  400.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ


 • Cottage Express massage (60 นาที)
  60 นาที
  500.00 บาท
  500.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • นวดแผนโบราณ (60 นาที)
  60 นาที
  650.00 บาท
  550.00 บาท
  ส่วนลด 15 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • ขัดผิวตัว (30 นาที)
  30 นาที
  650.00 บาท
  450.00 บาท
  ส่วนลด 31 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 


 • Cottage Express massage (90 นาที)
  90 นาที
  750.00 บาท
  750.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • นวดแผนโบราณ (90 นาที)
  90 นาที
  800.00 บาท
  650.00 บาท
  ส่วนลด 19 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • ขัดผิวตัว (60 นาที)
  60 นาที
  900.00 บาท
  750.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 

 • นวดแผนโบราณ (120 นาที)
  120 นาที
  950.00 บาท
  750.00 บาท
  ส่วนลด 21 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • นวดสวีดิช (60 นาที)
  60 นาที
  1,000.00 บาท
  799.00 บาท
  ส่วนลด 20 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดสวีดิช (90 นาที)
  90 นาที
  1,400.00 บาท
  999.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดไทยประคบร้อน (90 นาที)
  90 นาที
  1,500.00 บาท
  1,050.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • นวดสวีดิช (120 นาที)
  120 นาที
  1,700.00 บาท
  1,199.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดไทยประคบร้อน (120 นาที)
  120 นาที
  2,000.00 บาท
  1,400.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • ประคบสมุนไพรร้อน
  30 นาที

  ซื้อดีล
  300.00 บาท 250.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากอาการ office syndrome หรือ บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย


 • Cottage Express massage (30 นาที)
  30 นาที

  ซื้อดีล
  400.00 บาท 400.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ


 • Cottage Express massage (60 นาที)
  60 นาที

  ซื้อดีล
  500.00 บาท 500.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • นวดแผนโบราณ (60 นาที)
  60 นาที

  ซื้อดีล
  650.00 บาท 550.00 บาท
  ส่วนลด 15 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • ขัดผิวตัว (30 นาที)
  30 นาที

  ซื้อดีล
  650.00 บาท 450.00 บาท
  ส่วนลด 31 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 


 • Cottage Express massage (90 นาที)
  90 นาที

  ซื้อดีล
  750.00 บาท 750.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • นวดแผนโบราณ (90 นาที)
  90 นาที

  ซื้อดีล
  800.00 บาท 650.00 บาท
  ส่วนลด 19 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • ขัดผิวตัว (60 นาที)
  60 นาที

  ซื้อดีล
  900.00 บาท 750.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 

 • นวดแผนโบราณ (120 นาที)
  120 นาที

  ซื้อดีล
  950.00 บาท 750.00 บาท
  ส่วนลด 21 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • นวดสวีดิช (60 นาที)
  60 นาที

  ซื้อดีล
  1,000.00 บาท 799.00 บาท
  ส่วนลด 20 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดสวีดิช (90 นาที)
  90 นาที

  ซื้อดีล
  1,400.00 บาท 999.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดไทยประคบร้อน (90 นาที)
  90 นาที

  ซื้อดีล
  1,500.00 บาท 1,050.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • นวดสวีดิช (120 นาที)
  120 นาที

  ซื้อดีล
  1,700.00 บาท 1,199.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดไทยประคบร้อน (120 นาที)
  120 นาที

  ซื้อดีล
  2,000.00 บาท 1,400.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • ซื้อดีล
 • ขัดผิวตัว (30 นาที)
  30 นาที
  650.00 บาท
  450.00 บาท
  ส่วนลด 31 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 


 • ขัดผิวตัว (60 นาที)
  60 นาที
  900.00 บาท
  750.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการสครับผิวเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพื่อทำให้ผิวเนียนกระจ่างและมีความขาวขึ้น 

 • ประคบสมุนไพรร้อน
  30 นาที
  300.00 บาท
  250.00 บาท
  ส่วนลด 17 %

  เป็นการประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากอาการ office syndrome หรือ บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย


 • ซื้อดีล
 • นวดไทยประคบร้อน (90 นาที)
  90 นาที
  1,500.00 บาท
  1,050.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • นวดไทยประคบร้อน (120 นาที)
  120 นาที
  2,000.00 บาท
  1,400.00 บาท
  ส่วนลด 30 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัวบวกกับนวดน้ำมันและประคบเฉพาะส่วนที่มีอาการ Office syndrome น้ำหนักปานกลางถึงหนัก


 • นวดแผนโบราณ (60 นาที)
  60 นาที
  650.00 บาท
  550.00 บาท
  ส่วนลด 15 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • นวดแผนโบราณ (90 นาที)
  90 นาที
  800.00 บาท
  650.00 บาท
  ส่วนลด 19 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • นวดแผนโบราณ (120 นาที)
  120 นาที
  950.00 บาท
  750.00 บาท
  ส่วนลด 21 %

  เป็นการนวดไทยทั้งตัว เน้นการกดจุดเพื่อคลายความปวดเมื่อย น้ำหนักหนัก


 • นวดสวีดิช (60 นาที)
  60 นาที
  1,000.00 บาท
  799.00 บาท
  ส่วนลด 20 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดสวีดิช (90 นาที)
  90 นาที
  1,400.00 บาท
  999.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • นวดสวีดิช (120 นาที)
  120 นาที
  1,700.00 บาท
  1,199.00 บาท
  ส่วนลด 29 %

  เป็นการนวดน้ำมันทั้งตัวน้ำหนักปานกลาง เป็นการนวดที่เน้นการรีดกล้ามเนื้อ


 • Cottage Express massage (30 นาที)
  30 นาที
  400.00 บาท
  400.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ


 • Cottage Express massage (60 นาที)
  60 นาที
  500.00 บาท
  500.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • Cottage Express massage (90 นาที)
  90 นาที
  750.00 บาท
  750.00 บาท

  เป็นการนวดเฉพาะส่วนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการ นวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย คอบ่าไหล่ ศรีษะ หรือ มือ

 • 4.8
  10 รีวิว
  บรรยากาศ
  ความสะอาด
  พนักงาน
  การบริการ
  ความคุ้มค่า

  Ekbodee Rajatawipat (Google)
  19/06/2021 17:37:49

  บริการที่ใช้ :

  Excellent massage. Great atmosphere. Super friendly staff.

  อ่านเพิ่มเติม

  Jart Hwang (Google)
  19/06/2021 17:37:17

  บริการที่ใช้ :

  這是我做過最舒服的SPA之一 很有文創感的裝潢,現場比照片好看 價格合理,服務人員非常客氣親切 會依照客人的需求調整重點部位和力度 師傅的手法與大部分按的好的師傅差不多,但多了一些細微的不同,覺得驚喜,很細心的店家 唯一缺點是地點在巷弄內,小巷也很塞車

  อ่านเพิ่มเติม

  Janice Wong (Google)
  19/06/2021 17:36:40

  บริการที่ใช้ :

  Superb experience, nice decor and staff, professional therapists with very good technique. Will definitely come again and recommend to friends. Very responsive via Facebook message booking as well

  อ่านเพิ่มเติม

  Wiphavi Tippayawat (Google)
  19/06/2021 17:36:04

  บริการที่ใช้ :

  Great experience here ka. The therapist has a good technique to ease my office syndrome.

  อ่านเพิ่มเติม

  Arada Vithyaviranont (Google)
  19/06/2021 17:35:28

  บริการที่ใช้ :

  Cosy atmosphere with 5 stars services. The place you can pacify your stress body and mind.

  อ่านเพิ่มเติม

  namu gold (Google)
  19/06/2021 17:34:41

  บริการที่ใช้ :

  예쁜동네에있는 합리적인 가격에 감각적인 스파샵. 마사지사분들도 전문성이 느껴지는 곳. 방콕에 온다면 난 꼭 다시 이곳에 올것이다♡

  อ่านเพิ่มเติม

  Chika (Google)
  19/06/2021 17:34:01

  บริการที่ใช้ :

  很喜歡calm的裝潢 整體的氛圍也搭配極佳 油壓也是我在曼谷按過最舒服最合我意的👍 前台的男員工非常親切

  อ่านเพิ่มเติม

  Jessi Tsai (Google)
  19/06/2021 17:33:21

  บริการที่ใช้ :

  It’s super chic and unique modern stylish spa, if you would like to relax in a secret place, this could be a one. The massage is good but not great, but all the other interior and customer services already worth it to come.

  อ่านเพิ่มเติม

  Saint hadon (Google)
  19/06/2021 17:32:23

  บริการที่ใช้ :

  ร้านสวยมีสไตล์ บริการเยี่ยม นวดสบายผ่อนคลายดีครับ

  อ่านเพิ่มเติม

  P T
  19/06/2021 17:31:27

  บริการที่ใช้ :

  นวดอโรมา 120 นาที สถานที่สะอาด ตกแต่งทันสมัย สวยงาม บริการดี มารยาทดี นวดดีมาก หายปวดหัวและหายตึงเลยค่ะ ต้อนรับด้วยผ้าเย็นและน้ำสมุนไพร นวดเสร็จมีบิสกิตและน้ำสมุนไพรร้อนให้ massage oil มีให้เลือก 3 กลิ่น ทดลองได้ ส่วนข้อเสียคือห้องอโรมาธรรมดาไม่มีห้องน้ำในตัวต้องอาบน้ำที่ห้องน้ำด้านนอกก่อน บริเวณ shower ไม่มีชั้นวางสบู่แชมพู ต้องเดินมาหยิบตรงอ่างล้างหน้า และเวลานวดไม่มี background music เงียบมากจนรู้สึกแปลก แต่กลับได้ยินเพลงของบ้านข้างๆ ดังตึงๆ แทนค่ะ ร้านอยู่ในซอยแคบมาก กลับรถไม่ได้ต้องถอยออก มีที่จอดรถแปะหน้าร้านได้ 1 คัน แต่ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปใช้บริการอีกค่ะ :)

  อ่านเพิ่มเติม
  Cottage ความผ่อนคลายสบายกลางใจเมือง ในรูปแบบน้อยแต่มาก Calm cottage แบรนด์สปาน้องใหม่ภายใต้การบริหารงานของทีม calm spa ถูกนำประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาสปามาในรูปแบบที่เรียบง่ายมากขึ้น แต่ยังเน้นบริการในรูปแบบสปาไว้ครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาใช้พื้นที่ในบริเวณจำกัดแต่รองรับครบทุกลายละเอียด โปรแกรมสปาที่ถูกพัฒนาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ คนกลุ่มใหม่ที่ทำงานอยู่ใจกลางเมือง รวมถึงราคาที่ปรับให้เข้าถึงได้มากขึ้น แต่ยังไม่ละเลยลายละเอียดทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นการบริการต่างๆตั้งแต่ก้าวเข้ามาจนถึงเสร็จสิ้นการนวด การออกแบบพื้นที่ทางเข้าหรือพื้นที่รองรับลูกค้าให้มีความรู้สึกเหมือน cafe เป็นการนำเสนอสปารูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เครื่องดื่ม ขนม เสียงเพลงที่เปิด เป็นการพัฒนารูปแบบของคาเฟ่ที่มีไลฟสไตล์ถูกใจคนรุ่นใหม่ให้รวมเข้ากับรูปแบบสปาคอนเซปใหม่ได้อย่างลงตัว สิ่งต่างๆที่ตั้งใจใส่ลงไปในทุกลายละเอียดไม่ว่าเป็นของใช้ทุกอย่างในสปา ชุดที่สวมใส่ของแขก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ออกแบบให้มีความเป็นไลฟสไตล์ทันสมัย ส่วนในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมการนวดทาง calm cottage ได้มีการนวดที่สามารถตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบัน ที่มีเวลาไม่มากนัก และมี Lifestyle ส่วนตัวในการใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้น ทางคาล์มคอทเทจจึงเน้นทรีทเมนต์ที่ดูแลกล้ามเนื้อในเชิงลึก และบริเวณที่มีผลกระทบมาจากการทำงานเป็นเวลานาน รวมถึงมีการใช้ความร้อนในการคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆๆ

  • ดีลนี้มีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อ
  • กรุณาโทรนัดหมายกับทางผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับการบริการ
  • คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • กรุณาแสดงคูปองจากอีเมลที่ได้รับ หรือเข้าไปที่ Beautytobook.com หน้า My booking ให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย กรุณาโทรแจ้งผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการได้ 
  • หากมาสายเกิน 15 นาที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการและยกเลิกการจองโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • หากไม่มาเข้ารับบริการตามวันนัดหมาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ

  แชร์ร้านนี้
  แนะนำสำหรับคุณ