View review

หัวข้อ :

ดูดไขมัน เหนียงกรอบหน้า

ร้านค้า :

มุนอา คลินิก (สุขุมวิท)

บริการที่ใช้ :

ดูดไขมันเหนียงกรอบหน้า - 19,999.00 บาท

บรรยากาศ :

ความสะอาด :

พนักงาน :

การบริการ :

ความคุ้มค่า :

ความคิดเห็น :

ดูเอาเถิด หน้าเรียว ไม่ไหวแล้วแม่ เหนียง กรอบหน้า คุณหมอที่ มุนอา จัดให้ สะเกลี้ยง

รูปภาพ :

วีดีโอ :

-

Review Category :

ดูดไขมัน-ตัดหนัง